شاه حسین گویان تبریز_ حتما ببینید ( هنگ جدید ) ای صبح آرزو یابن حیدر

218

شاه حسین گویان هیات مننتظران حضرت مهدی (عج) عجم سرخاب محرم سال 1398 با مداحی حاج مهدی حقیرخواه آهنگ جدید ( ای صبح آرزو یان حیدر )