بخشی از دوره «توسعه مدیریت پروژه سازمانی»-مدل پایه و عمومی در بلوغ مدیریت پروژه

90
مدل پایه و عمومی در بلوغ مدیریت پروژه مسیر رشد در یک سازمان پروژه محور چه سطوحی دارد؟ چگونه میزان پیشرفت برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه مدیریت پروژه را بسنجیم؟ اینها نمونه پرسش‌هایی هستند که در سازمان‌های پروژه محور مطرح هستند و مدل‌های بلوغ تلاش می‌کنند برای پاسخ به آنها الگوهایی ارایه کنند. فیلم حاضر یک مدل عمومی و پایه بلوغ در سازمان‌ها را با تمرکز بر مدیریت پروژه معرفی می‌کند. دسترسی به اسلایدها از طریق: https://www.slideshare.net/MazdakAbaee/ss-142512950 mazdakabaee@outlook.com
pixel