محمدعلی چمنیان | نقش عوامل یادگیری و پیشرفت در انتخاب

544
پاسخ بیشتر افراد به این پرسش که چه جور شغلی را دوست دارید ، شامل این دو آیتم می شود: شغلی که در آن پیشرفت کنم . یا شغلی که در آن تجربه کسب کنم و چیزهای جدیدی یاد بگیرم . ولی نگاه مردم به نحوه یادگیری و پیشرفت متفاوت است که در این سخنرانی سعی شده این موضوع روشن تر شود . تداکس امید @TEDxOmid
تداکس امید 138 دنبال کننده
بهت
%80
کارگردان: عباس رافعی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
بهت
pixel