محمدعلی چمنیان | نقش عوامل یادگیری و پیشرفت در انتخاب

403

پاسخ بیشتر افراد به این پرسش که چه جور شغلی را دوست دارید ، شامل این دو آیتم می شود: شغلی که در آن پیشرفت کنم . یا شغلی که در آن تجربه کسب کنم و چیزهای جدیدی یاد بگیرم . ولی نگاه مردم به نحوه یادگیری و پیشرفت متفاوت است که در این سخنرانی سعی شده این موضوع روشن تر شود . تداکس امید @TEDxOmid

تداکس امید
تداکس امید 35 دنبال کننده