داغترین‌ها: #Copa America 2019

کاشت مو چیست؟

243

کاشت مو چیست؟ کاشت مو ازدیاد مو نیست، فقط جا بجا کردن موهایی است که خود فرد دارد،از منطقه ای که تراکم بالاتر دارد به منطقه ای که قبلا" مو داشته و اکنون موها ریخته و مو ندارد