گیم پلی تیکن بال در تیکن 3

2,220
تیکن خنده
تیکن خنده 135 دنبال کننده
Art Of Phoenix

Art Of Phoenix

3 سال پیش
من فقط با شیایو بلدم خخخخ من کلا بی استعدادم لایک
تیکن خنده
تیکن خنده تیکن بال خیلی اسونه حریف خیلی خله فقط حمله می کنه به جلو اگه ضربه خوب بزنیم که بره اخر زمینش از جونش کم میشه و راحت میشه k.o. ش کرد