تفاوت بازاریابی اینترنتی با دیجیتال مارکتینگ چیست؟

417
امروزه برای معرفی خدمات و یا محصولاتمان در جامعه نیاز به بازاریابی داریم. یکی از روش های گسترده فروش محصولات و یا خدمات، دیجیتال مارکتینگ است.ولی آیا می دانید چند نوع تبلیغات دیجیتال مارکتینگ داریم؟
pixel