پنل قوانین و زیرساخت های اینترنت اشیا در ایران

164
مدلین | MedLean
مدلین | MedLean 45 دنبال‌ کننده

در پنلی با دبیری مهندس محسن رضوانیان به تحلیل وضعیت قوانین و زیرساخت های موجود در ایران پرداختیم. در این پنل آقای عرفان طاهرخانی مدیرعامل لینکپ، خانم سمیه تاجیک مدیر مرکز نوآوری اینترنت اشیا (IoTic) و دکتر آصف مهدوی مدیر دفتر صادرات اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت حضور یافتند.

مدلین | MedLean
مدلین | MedLean 45 دنبال کننده