از شمس (شبکه محصول سالم) چه میدانید؟!

155

پروفسور محمدعلی ملبوبی (رئیس کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری و رئیس فدراسیون بیوتکنولوژی آسیا) شمس (شبکه محصول سالم) را معرفی می کند.

سفره سلامت
سفره سلامت 24 دنبال کننده