مولا در (من کنت مولا...) به معنای سرپرست می باشد.

137
آیت الله غیب غلامی
آیت الله غیب غلامی 56 دنبال‌ کننده

ولی در (من کنت مولا...) به معنای سرپرست می باشد. توضیحات حضرت آیت الله غیب غلامی در 1 دقیقه