آموزش خواندن و نوشتن حروف الفبای روسی درس چهار

3,418

Learn Russian - Russian Alphabet Made Easy - B and P

سجاد SECAD.ir
سجاد SECAD.ir 160 دنبال کننده
مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق الکترونیک

3 سال پیش
با سلام درس یک تا چهار نمی آد چگونه پیداش کنین؟ از زحمات بی دریغ شما ممنون
سجاد SECAD.ir
سجاد SECAD.ir امتحان شد قابل مشکلی در پخش نیست. سپاس