::..رینبو مجیکـ استار مجیکـ..::*فعالیت کم

::..رینبو مجیکـ استار مجیکـ..::*فعالیت کم

3 ماه پیش
اخه یکی از اجی هات یک ویدیو درست کرده بکد که رفتی و کامنتا رو که خوندم ناراحت شدم
پرنسس لیا مجیک (عضو گروه دختران یخی)
پرنسس لیا مجیک (عضو گروه دختران یخی) هرچی بود دیدم درضمن هیچ وقت ناراحت نشو چون من همیشه زود برمی گردم
::..رینبو مجیکـ استار مجیکـ..::*فعالیت کم

::..رینبو مجیکـ استار مجیکـ..::*فعالیت کم

3 ماه پیش
پرنسس لیا مجیک داری میری:(
پرنسس لیا مجیک (عضو گروه دختران یخی)
پرنسس لیا مجیک (عضو گروه دختران یخی) تازه برگشتم راستش رفتیم مسافرت