آشنایی با واحد تغییرات جفت ارزها پیپ

6,073
در این ویدئو آموزشی، با واحد تغییرات جفت ارزها پیپ در بازار #فارکس آشنا شوید.
AMarkets_Persian 1.2 هزار دنبال کننده
pixel