حل نمونه سوالات آزمون یوس بخش هوش دانشگاه استانبول 2017

315

این ویدئو شما را با سوالات بخش هوش آزمون yos دانشگاه استانبول ترکیه در سال 2017 آشنا میکند. در این ویدئو به حل این سوالات پرداخته ایم. با ما همراه باشید.