جواد مقدم _ قربون کبوترای حرم امام رضا _ مولودی خوانی

5,876
جواد مقدم _ قربون کبوترای حرم امام رضا _ مولودی خوانی مشهد داری بارگاه و گنبد و دسته داری محربونی و مرقد داری شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام

ترس ازامام زمان

2 هفته پیش
پس اندازنمی شودکرد حمالی درکانادایک اسارت است وپایانی نداردودرایران چرندیات خامنه ای روانی حاکم است وسودی برای مانداردونفوذ انگلیس حقه بازپس یک راه باقی ماندانتقام ازهمه شماتوسط سفیرخداوندپشیمان خواهیدشدقول می دهم پشیمان خواهیدشد همه شمادرشوروی وامریکاوایران وانگلیس وکانادا
pixel