aisle411 سیستم اینترنتی فروشگاه

94
تکنولوژی مکان یابی در فروشگاه این برنامه که در بسیاری از فروشگاه های امریکا کار میکند در واقع یک مسیر یاب محصولات می باشد. به این صورت که با وارد کردن کالا مورد نظر جایگاه دقیق آن در فروشگاه را به شما نشان میدهد. همچنین می توانید لیست تمام خریدهای خود را به آن بدهید تا یک به یک مسیر رسیدن به آنها را برایتان مشخص کند. *گروه صنعتی دی* http://daycompany.ir/fa/
pixel