عیوض علی محمدی

115

محل شهادت : شلمچه محل خدمت : گردان 40 بعثت آتشبار 2 دسته 2 مزار :گلزار شهدای رامین از توابع معجزات استان زنجان http://63khatam.ir/

۵ ماه پیش
# 63