نگاهی به موسیقی فیلم روز واقعه

3,080
برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سربزن: https://www.manzoom.ir/title/tt4572361/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-1373
منظوم 8.7 هزار دنبال کننده
pixel