اولین نشست تخصصی صدابرداری استودیویی (قسمت چهارم)

203

این نشست با حضور و سخنرانی آقایان رضا عسگرزاده، ارد انزابی پور، رامین مظاهری، امید نیک بین و حمیدرضا آداب و به دبیری آیدین الفت با حمایت شرکت تکنیک در روز ششم مهرماه ۱۳۹۷ در استودیو شماره یک شهر صدا برگزار شده است.