طرز کار دیفرانسیل

4,155

این فیلم از نظر من بهترین راه برای درک مفهوم "دیفرانسیل وسایل نقلیه" هستش.