کوه پیمایی در سیرکوه ارومیه

370

طبیعت گردی و کوهنوردی در کوه سیر ارومیه همواره علاقمندان بسیاری را به سوی خود می کشاند...