مستند جنجالی پرزیدنت آکتور سینما | داستان یک پیروزی بدون جنگ

384

تاریخ همیشه تکرار میشود باید همیشه هوشیار و بیدار بود. آمریکا برای به زانو در آوردن و تحمیل خواسته های خود علیه هر کشوری از چند روش خاص و تکراری استفاده میکند تا با مؤثرترین روش ممکن نقشه های شوم و شیطانی خود را عمل کند. شرایط به وجود امده در کشورمان شباهت زیادی به شرایط شوروی سابق دارد آنها هم زیر شدیدترین تحریم های آمریکا زندگی سختی را تجربه کردند اما نکته قابل توجه اینجاست که مسؤلان کشورمان باید از اتفاق تاریخی شوروی درس بگیرند و همه چیز را به عنوان امتیاز ان هم در قالب برجام تقدیم آمریکای فرصت طلب نکنند

peyman Ghaderi
peyman Ghaderi 395 دنبال کننده