تعریف رنگ های کالا

202

این فیلم در مورد پنل مدیریت (عملیات روزانه - تعریف کالاها - تعریف رنگ های کالا ) نرم افزار فروشگاه ساز شاپ استودیو توضیح می دهد. http://www.shopstudio.ir/