ارتودنسی متحرک

52

ارتودنسی متحرک یا پلاک ارتودنسی چیست؟ انواع ارتودنسی متحرک کدام است؟ کاربرد درمان ارتودنسی متحرک چیست؟ پلاک ارتودنسی متحرک بیشتر در چه سنی به کار می رود؟ پلاک نگهدارنده متحرک چیست؟