داغترین‌ها: #فاطمیه

"مقام باباناعوثی" با اجرای خانم "سوگل شاه حسینی"

807
مقام باباناعوثی به سه نوع متفاوت اجرا میشود: 1.باباناعوثی یک: به صورت گروهی خوانده و نواخته میشود با سربند خاص در ریتم‌ دو ضربی 2.باباناعوثی دو : این مقام دو ضربی و ساده و به صورت تکخوانی اجرا میشود و دارای سربند خاصی نیست و اشعار همراه با این مقام بیشتر در مدح کاوه ی آهنگر و اساطیری است 3.باباناعوثی سه یا باباناعوثی تکچر (تکخوان) دارای وزن آزاد و‌ کششی خاص و ملایم و آوازی منطبق با ساز www.orangmusicschool.com
ملکه گدایان - قسمت 2
%96
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: یک ساعت و 2 دقیقه
ملکه گدایان - قسمت 2
pixel