رای مردم در انتخابات/ مجلس/ دولت/ بیرجند

233
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ، گفت: کلید خانه ۸۰ میلیون جمعیت را با یک شعاری با یک روزنامه‌ای با یک حزبی می دهید دست افراد، بعد سرتان بلا درمی‌آورند بعد داد می کشید،می خواهد برای شورای روستا باشد می خواهد برای مقامات دیگر باشد، که می خواهید با رای خودتان افراد را بیاورید افراد با ایمان را، افراد متعهد را، افراد خدمتگزار را، نه افراد خائن را، شما انتخاب کنید تا همه یا امور اصلاح شود، هرجا خراب می شود مقدمه آن این است که ما از اختیارات قانونی خودمان بهره صحیح را نگرفتیم، یک عدد به عنوان تبلیغات و حزب و گ
pixel