نقش تحلیلگر کسب و کار در اجرای موفق پروژه ها

375

ارائه دهنده: جناب آقای مهندس ساسان نیکوکار قائم مقام شعبات آسیا و اقیانوسیه موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار (IIBA) - مربی، استراتژیست و مدرس بین المللی نتیجه گیری در کسب و کار - کارآفرین سریالی