مادرانه - اجاره نشین ها

2,680

اجاره نشین ها - نویسنده و کارگردان : داریوش مهرجویی - تهیه کنندگان : هارون یشایائی و محمدعلی سلطان زاده - بازیگران : عزت الله انتظامی ، حمیده خیرآبادی ، اکبر عبدی ، حسن سرشار ، رضا رویگری ، ایرج راد ، منوچهر حامدی ، سیاوش طهمورث ، فریماه فرجامی و فردوس کاویانی