جلسه دوم کلاس استاد قضاتی مبحث حرکت شناسی

4,780
تدریس مبحث حرکت شناسی توسط استاد قضاتی در جهشینو
pixel