تیزر مستند «عشق به سبک دیکتاتور»

315
ساخته یاسمن شریف منش، منتخب بخش مسابقه ملی و جایزه شهید آوینی جشنواره سینماحقیقت | به صفحه اختصاصی این فیلم در filcin.com سربزنید| فیلسین، سینمای حرفه ای برای همه
pixel