سد دز، سرریز کرد

10,067

با افزایش دبی رودخانه‌ها، سد دز در خوزستان سرریز کرد و مدیریت بحران استان نیز نسبت به تردد و اسکان در حاشیه رودخانه ها هشدار داده است. www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

نیک رو
نیک رو 1.2 هزار دنبال کننده