بر دشمن مرتضی علی (ع) لعنت. (کربلایی امیرحسن سالاروند)

102
مرداد 1400 هیئت معظم کریم اهل بیت (ع). هیئت محبان امام حسن مجتی (ع)
pixel