کارگاه فن بیان و سخنرانی (دکتر زند - 8 اردیبهشت 98)

3,420
www.sokhanvaran.org کانون سخنوران شرکت در کارگاه فن بیان و سخنرانی ویژه دانشجویان کانون سخنوران است که یکی از دوره های آموزشی فن بیان یا آکادمی سخنرانی حرفه ای را گذرانده اند. کارگاه های فن بیان و سخنرانی بهترین محیط کارگاهی برای ارائه تمرین های فن بیان و سخنرانی است که به همراه نقد اساتید می تواند در جهت اعتلای فرهنگ سخن و سخنوری دانشجویان گامی موثر باشد.
pixel