آموزش سیستم انژکتور سیستم Fai

197
آموزش سیستم انژکتور سیستم Fai دینو موتور، مخصوص cdi
دینو موتور 112 دنبال کننده
pixel