دتکتور تیوب Gastec جهت تشخیص سریع غلظت گازها

849
دتکتور تیوب های گاز یا لوله های شناسایی و یا تشخیص انواع گازها - فیلم معرفی نحوه کار از کمپانی gastec گستک ژاپن - لوله های شیشه ای هستند که بر اساس نوع خود جهت سنجش میزان غلظت گازها بر حسب ppm , mg/l , mg/m3 , % کاربرد دارند. با مکش گاز و عبور آن از درون لوله باعث تغییر رنگ محتویات آن میگردد که با درجه بندی کالیبره شده بر روی بدنه دتکتورتیوب ها امکان قرائت مستقیم غلظت گاز را میسر میسازد.
pixel