جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا. ۱۴ تیر ۹۹./3

147
زندگی مردم باید توام با سلامت، در چرخش باشد و تمام مراکز تولیدی به تولید ادامه دهند
1 ماه پیش
pixel