نظر آقای مهدی اکبری درباره دوره و کتاب بال پرواز کارآفرینی

14
آقای اکبری خبرنگار و فعال حوزه رسانه دارای کارشناسی ارشد علوم سیاسی و یکی از استفاده کنندگان دوره بال پرواز کارآفرینی هستند. برای دریافت این دوره به سایت آکادمی بال پرواز به ادرس زیر مراجعه کنید. http://baleparvaz.ir
pixel