طراحی دال مجوف

1,766

www.zagrossaze.com فیلم آموزشی بیشتر را در زاگرس سازه دنبال کنید| در سایت زاگرس سازه فایل ها ویدئوهای آموزشی زیادی در بخش نرم افزارها قرار داده شده است| آموزش تکلا استراکچر | آموزش ایتبز | خدمات زاگرس سازه : 1- ترسیم نقشه های معماری و سازه ای | 2- طراحی سازه های فولادی و بتنی | 3- تهیه نقشه های کارگاهی با تکلا استراکچر |||| برگزاری کلاس آموزش تکلا استراکچر و ایتبز توسط اساتید با تجربه

ZAGROS SAZE
ZAGROS SAZE 48 دنبال کننده