چگونه درپورتال مشتریان و یا آکادمی فراگستر ثبت نام کنم؟

1,325

در این ویدیو نحوه ثبت نام در سایت فراگستر و سامانه های مرتبط (پورتال مشتریان و آکادمی) را خواهید دید. جهت اطلاع از دیگر دوره های برگزار شده در آکادمی فراگستر و ثبت نام در دوره ها به لینک academy.faragostar.net مراجعه کنید.