الو دکتر- ارسال هزاران پیام عشق مردم به کادر درمانی توسط شرکت مهرام

89
بیماری کرونا در این روزها قلب های زیادی را به درد آورده است، دستانی در قلب های بی رمق ضربان زندگی را دوباره جاری کردند مردم هزاران پیام عشق را برای آنان ارسال کردند و مهرام پیام ها را به مقصد رساند.
الودکتر 1.1 هزار دنبال کننده
pixel