پشت صحنه برنامه گفت و گوی اقتصادی (۹۸,۰۳.۲۷)

77

پشت صحنه برنامه گفت و گوی اقتصادی با موضوع رسالت های اقتصاد کشاورزی در اقتصاد ایران ، با حضور : مهندس سید مهدی حسینی یزدی (عضو اتاق بازرگانی) ، مهندس مهدی مهدی پور(کارشناس اقتصاد کشاورزی) و دکتر محمد خالدی(مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی)

کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 1