توزیع کولر در مناطق سیل زده استان لرستان

209
جمعی از خیرین تعدادی کولر را در میان مردم سیل زده لرستان توزیع کردند. داروسازی دکتر عبیدی، کوبل دارو و آدورا طب از جمله این خیرین بودند. تعداد زیادی از مخاطبان پایگاه خبری گلونی نیز در این امر خیر مشارکت داشتند.
پایگاه خبری گلونی 1.2 هزار دنبال کننده
pixel