دوره ی جامع آموزش داوری مقدماتی 1

704
با تدریس اقای دکتر حمیدرضا اصلانی در محل اتاق بازرگانی زنجان
pixel