نان بربری صبحانه ایرانی / نان پنجه کش صبحانه افغانی

2,416
Homemade Bread/Naan Barbari//نان بربری صبحانه ایرانی / نان پنجه کش صبحانه افغانی مواد خمیر آرد 3 پیمانه مایه خمیر 1 ق غ شیر گرم 1 پیمانه شکر 2 ق غ نمک 1 ق چ مسکه / کره ذوب شده 4 ق غ روغن مایع 2 ق غ . . مواد رویه آب 1 پیمانه آرد یک و نیم ق غ کنجد مقدار لازم سیاه دانه مقدار لازم
pixel