امامِ جاودانه

55
مجتمع آموزشی مهرهشتم 248 دنبال‌ کننده
55 بازدید
اشتراک گذاری
#امام بزرگوار؛ هدف او، الهی؛ رفتار او، ایمانی؛ و عمل او، صالح. این است که در فضای ذهنیت جامعه اسلامی، میرائی ندارد؛ مثل سلسله انبیاء الهی و اولیاء الهی که جسمشان از مردم غایب شد، اما حقیقت و هویتشان زنده است. ⁦⁩مقام معظم رهبری
pixel