حضور جان توشاک برای اولین بار در تمرین تراکتور

851

نصر: تمرینات سرخ پوشان فوتبال آذربایجان با حضور جان توشاک در کمپ اختصاصی باشگاه برگزار شد.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…