معجزه ای به نام سنگ کورین

675
سنگ مصنوعی کورین ساخته شده با ترکیبی از سنگ طبیعی و الیاف مصنوعی که کاربرد های بسیار وسیعی خصوصا در صنعتی دوکوراسیون داخلی مانند کابینت آشپزخانه و روشویی های کابینتی دارد.
pixel