رنگی سازی فیلم سیاه و سفید توسط هوش مصنوعی

144
هوش مصنوعی با استفاده از الگوریتم های یادگیری عمیق در زمینه شبکه های مولد رقابتی قادر به رنگی سازی تصاویر و فیلم های سیاه و سفید می باشند.
arioo_ir 2 دنبال کننده
pixel