قانون جذب

432

روزی که می‌خواستن قانون جذب رو معرفیش کنند با این جمله شروع کردن که: رازی وجود داره که پیش صاحبان ثروت و سرمایه ست. یعنی خودشون رو صاحب و مالک ثروت و سرمایه و راز معرفی کردن. از خودشون شنیدیم که یه رازی قرنها وجود داشته که همه ازش بی‌خبرن و تعداد انگشت شماری از اون راز خبردار هستند.

قانون صفرم
قانون صفرم 5 دنبال کننده