ஜ.SA_RA.ஜ

ஜ.SA_RA.ஜ

5 ماه پیش
وآی مـنننن:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((مآرااال..به خدآ دوست دآرم.. خوآهرررری:((:((:((:((:((:((بـه جوون خـودمممم:((:((:((:((:((بـهت ثآبت میـکنمممممممممم♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
ஜ.SA_RA.ஜ

ஜ.SA_RA.ஜ

5 ماه پیش
مآرال؟:(بآهام قـهررری؟:((تُورو خدااا بگو چیشدع؟:((مـن طآقـت ندآرم اینـطوریییی:((:((:((:((لـطفآ:((
Mariw.Styles
Mariw.Styles ن:( … خدا با من قهره … هر کاری میکنم ت چشمت نیستم … انگار نامرئی عم:( … مارال نیس:( … ساراعم دوسش نداره:(…
sditk

sditk

6 ماه پیش
خوب